ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

เผยเเพร่เมื่อ

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายละเอียดการรับสมัคร  😀