หัวข้อข่าว

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญชม นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกีตรติ วันที่ 9-11กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560