ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 629 เข้าชม

คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559