รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

เผยเเพร่เมื่อ 603 เข้าชม

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายละเอียดการรับสมัคร  😀