โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ”

เผยเเพร่เมื่อ 878 เข้าชม

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสอนเชื่อธุรกิจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 844 อาคาร 8

img_6394

img_6395-copy

img_6395

img_6336

img_6338

img_6345

img_6356-copy-copy

img_6358

img_6359

img_6363

img_6364

img_6365

img_6372-copy-copy

img_6372-copy

img_6381-copy-copy

img_6384-copy