โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ 577 เข้าชม

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ

thumbnail_IMG_20160802_174914 1470189608085 1470189604544 1470189579204 9 11 10 3 4 5 6 7 8 9 2 1