กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เผยเเพร่เมื่อ 614 เข้าชม

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

806 805 807