ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

เผยเเพร่เมื่อ

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายละเอียดการรับสมัคร  😀 

 

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ”

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสอนเชื่อธุรกิจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 844 อาคาร 8
อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ””

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม “โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต”

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ”

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ในระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2559 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง 842
อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข”

อาจารย์ภคพล คติวัฒน์

อาจารย์ภคพล  คติวัฒน์

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300